Kondolencje dla Pani Bogusławy Zasady

Pani Bogusławie Zasadzie

Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

                                                                                MAMY

                                                                                 składają

                                                                                Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki

                                                                                   Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

                                                                               Mariusz Pasternak – Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                 Rada Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                     oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim