Kondolencje dla Pani Agnieszki Rogalińskiej

 

 

 

 

Radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego

Pani Agnieszce Rogalińskiej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Brożyna

Rada Powiatu Ostrowieckiego