Kondolencje dla Pana Mirosława Wojsławskiego

Pracownikowi Starostwa Powiatowego

        Panu Mirosławowi Wojsławskiemu

      wyrazy żalu i współczucia

         z powodu śmierci

                                                                                                 Teścia

                                                                                                     składają

                                                                                                             Marzena Dębniak– Starosta Ostrowiecki,

                                                                                                               Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                                              oraz pracownicy Starostwa Powiatowego