KONDOLENCJE DLA PANA JERZEGO TOFEL

Panu Jerzemu Tofel

wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

TATY

 składają

                                                                                      Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki

                                                                                        Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                           Mariusz Pasternak – Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                         Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                                     oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim