Kondolencje dla Pana Antoniego Maciejki

Panu Antoniemu Maciejce

wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

BRATA

składają

Marzena Dębniak- Starosta Ostrowiecki

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego 

Mariusz Pasternak- Przewodniczący Rady Powiatu

Rada Powiatu Ostrowieckiego 

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.