Kondolencje dla Pani Haliny Sławek

                  Radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego

                                  Pani Halinie Sławek

                              wyrazy żalu i współczucia

                                     z powodu śmierci

 Mamy

składają

Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki,

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Jerzy Brożyna – Przewodniczący Rady Powiatu

oraz Rada Powiatu Ostrowieckiego