Kondolencje dla Pani Moniki Matysiak

Pracownikowi Wydziału Architektury i Budownictwa

Pani Monice Matysiak

wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

                                                                                       MAMY

                                                                                        składają

                                                                                                Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki,

                                                                                              Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                              Mariusz Pasternak – Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                          Rada Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                                    oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.