Kondolencje dla Pana Andrzeja Kaptura

              Pracownikowi Starostwa Powiatowego

                          Panu Andrzejowi Kapturowi

                             wyrazy żalu i współczucia

                                        z powodu śmierci

 Mamy

składają

Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki,

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Jerzy Brożyna – Przewodniczący Rady Powiatu

oraz Rada Powiatu Ostrowieckiego