Kondolencje dla Pana Jana Kuśmierza

Panu Janowi Kuśmierzowi

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ćmielów

w latach 2002 – 2018

wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

                                                                                        MAMY

                                                                                              składają

                                                                                       Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki

                                                                                         Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                    Mariusz Pasternak – Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                            Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego