Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II