Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (części) – ul. Siennieńska 322 w Ostrowcu Świętokrzyskim