Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą “Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 24 października 2019
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 124 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 24 października 2019
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska