OGŁOSZENIE RŚG.I.6821.85.2019 Z DNIA 02.12.2019 R. O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE OGRANICZENIA W DRODZE DECYZJI SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI: Ćmielów, gm. Ćmielów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 622/1 o pow. 0,0371 ha, nr 640 o pow. 0,0406 ha, nr 693/6 o pow. 0,0333 ha, nr 697/3 o pow. 0,0041 ha, nr 702/6 o pow. 1,9293 ha, nr 735/1 o pow. 0,0057 ha, nr 749/2 o pow. 0,0013 ha, nr 750/2 o pow. 0,0023 ha, nr 1103 o pow. 0,1597 ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Jastków, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 328/1 o pow. 0,0400 ha

Osoba publikujaca: Mateusz Gagat
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Załączniki:

    Data utworzenia: 3 grudnia 2019
    Osoba publikująca: Mateusz Gagat
    Stronę została wyświetlona: 159 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019
    Zmodyfikował: Mateusz Gagat