Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 28 o pow. 0,1530 ha (obręb 21, arkusz 1), poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa

Osoba publikujaca: Mateusz Gagat
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Załączniki:

    Data utworzenia: 10 lutego 2020
    Osoba publikująca: Mateusz Gagat
    Stronę została wyświetlona: 115 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020
    Zmodyfikował: Mateusz Gagat