Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie utrzymania w mocy decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.08.2019r., znak: AB.6740.348.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. rozbudowy drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do km 0+581,78 w ramach zadania pn.: “Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów-Krzczonowice¬Przeuszyn w m. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 18 listopada 2019
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 131 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska