Obwieszczenie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 02.03.2020 r. znak: AB.6740.618.2019.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 do km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.

Osoba publikujaca: Małgorzata Kasińska

    Data utworzenia: 26 czerwca 2020
    Osoba publikująca: Małgorzata Kasińska
    Stronę została wyświetlona: 74 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2020
    Zmodyfikował: Małgorzata Kasińska