Obwieszczenie dot. wniesienia odwołania od decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.08.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do km 0+581,78 w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w m. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”

Osoba publikujaca: Małgorzata Kasińska

    Data utworzenia: 25 września 2019
    Osoba publikująca: Małgorzata Kasińska
    Stronę została wyświetlona: 134 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 25 września 2019
    Zmodyfikował: Małgorzata Kasińska