O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km 0+033”

Osoba publikujaca: Małgorzata Kasińska

    Data utworzenia: 22 maja 2020
    Osoba publikująca: Małgorzata Kasińska
    Stronę została wyświetlona: 72 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2020
    Zmodyfikował: Olga Kojder-Malicka