Komunikat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Wnioski o udostępnienie materiałów lub informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności dot. wypisów, wyrysów oraz kopii map można składać:

  • elektronicznie poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl lub platformę ePUAP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
  • pisemnie pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do skrzynki podawczej (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.)

Informacje w sprawach udostępniania materiałów pzgik można uzyskać pod nr telefonów:

41 2499212 – wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów

41 2499201 – kopie map ewidencyjnych i zasadniczych.

Załatwianie pozostałych spraw z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 41 2499200.

Szczegółowe dane w zakresie załatwiania spraw jak również wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce

Załatw Sprawę -> Geodezja https://www.ostrowiecki.eu/zalatw-sprawe/zalatw-sprawe-2/geodezja/