Komunikat w sprawie stanu jakości wody w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informujemy, iż decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 października 2017 roku, odwołany został zakaz dotyczący spożywania i użytkowania wody do celów sanitarnych w ostrowieckim ZOZ, wprowadzony decyzją z dnia 28 września br.

Tym samym informujemy, że wszystkie podjęte działania naprawcze przyniosły oczekiwany rezultat. W dniu 2 października br. na posiedzeniu Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały przedstawione i omówione zarówno doraźne, jak i perspektywiczne rozwiązania mające na celu unikniecie podobnej sytuacji w przyszłości.

Władze Powiatu Ostrowieckiego składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym służbom:

– Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Dyrekcji oraz pracownikom Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Pogotowiu Ratunkowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.