Komunikat Starostwa Powiatowego w sprawie dyżurów aptek

KOMUNIKAT

STAROSTWA POWIATOWEGO

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W SPRAWIE DYŻURÓW APTEK

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z uwagi na zapobieganie oraz zwalczanie wirusa SARS-CoV-2, jak również pismem Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz informacjami od właścicieli /kierowników aptek z terenu powiatu ostrowieckiego o ograniczonych zasobach kadrowych, Starostwa Powiatu Ostrowieckiego informuję, że mogą wystąpić problemy z dyżurami aptek wg harmonogramu zawartego w Uchwale Nr XXV/140/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2020 rok.

W związku z powyższym w celu ustalenia czy dana apteka będzie pełniła dyżur w wyznaczonym terminie czy też nie, konieczne jest bezpośrednie kontaktowanie się z daną apteką.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2020 roku jest zamieszczona na stronie internetowej pod adresem:

https://ostrowiecki.eu/aktualnosci/informacje/aktualny-rozklad-godzin-pracy-aptek-ogolnodostepnych/