Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

W dniu 03.09.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W skład Komisji weszli przedstawiciele: organizatora, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Muzeum, załogi Muzeum, oraz Stowarzyszeń Zawodowych i twórczych właściwych ze względu na działalność Muzeum.

Do procedury konkursowej zgłosiło się dwóch kandydatów : Pani Beata Kotasiak Wójcik i Pan Andrzej Przychodni.

W pierwszym etapie konkursu dokonano  analizy dokumentacji, a w II części postępowania wysłuchano prezentacji oraz przeprowadzono rozmowę z kandydatami. Komisja zdecydowała wskazać jako kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum pana Andrzeja Przychodniego.

Kandydat wykazał się dobrą znajomością w zakresie organizacji i funkcjonowania Muzeum Historyczno – Archeologicznego. Wskazał obszary w których należy dokonać ewentualnych zmian i usprawnień w działalności Muzeum w obliczu wpisu na listę UNESCO polegających na:

– poprawie  infrastruktury poprzez realizacji projektu polegającego na modernizacji Pałacu Wielopolskich oraz prac remontowych w Rezerwacie Krzemionki

– wzmocnienie stanu kadrowego Muzeum

– finansowaniu działalności Muzeum poprzez rozważenie współorganizacji Muzeum np. przez Województwo Świętokrzyskie czy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego