Komunikat prasowy

W dniu 22.07.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.

W skład komisji weszli przedstawicieli organu prowadzącego- Starostwa Powiatowego, organu nadzorującego – Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych.

Do procedury konkursowej w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza zgłosił się jeden kandydat – Małgorzata Górecka-Smolińska – pracownik naukowy UJK w Kielcach – wydziału zamiejscowego  w Sandomierzu, a do ZS nr 3 dwóch kandydatów, nauczycieli tej szkoły – Dariusz Granat i Tomasz Łodej

Po analizie dokumentacji i wysłuchaniu prezentacji kandydatów komisje zdecydowały wskazać jako kandydatów na Dyrektora p. Małgorzatę Górecką – Smolińską w  Liceum Ogólnokształcącego nr II oraz p. Tomasza Łodeja  w ZS nr 3.