Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż dokumenty dotyczące ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

lub też umieszczać w wystawionym pojemniku przed wejściem do siedziby Centrum w zaklejonych kopertach. Korespondencja złożona w tych pojemnikach jest codziennie odbierana i przekazywana
do dalszej realizacji.

Druk w/w wniosków można pobrać z naszej strony internetowej: www.pcpr.ostrowiec.pl

Za utrudnienia przepraszamy!