Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu  Świętokrzyskim informuje, iż od dnia 26 października 2020 r. do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów. Wejście na teren budynku będzie niemożliwe. Dokumenty o przyznanie stosownych świadczeń można składać do skrzynki podawczej wystawionej w przedsionku budynku na ul. Świętokrzyskiej 22, przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostki telefonicznie w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Sekretariat: te. 41 249 94 08

Piecza zastępcza: tel. 41 249 94 03

Piecza instytucjonalna: tel. 41 249 94 05

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej: tel. 41 249 94 16

Dofinansowania do: środków ortopedycznych i pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego,
likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych: tel. 41 249 94 11

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych: tel. 41 249 94 12

Dofinansowania dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II:
tel. 41 249 94 12

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 41 249 94 14, 41 249 94 15                                                                          Stosowne druki do przyznawania dofinansowań umieszczone są na stronie internetowej:

www.pcpr.ostrowiec.pl