Komunikat dotyczący bieżącej pracy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Informacja dotycząca bieżącej pracy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.:

– placówka posiada środki ochrony osobistej dla personelu;

– wszelkie dostawy są realizowane przez podmioty, z którymi szpital ma umowę;

– ze szpitala w Starachowicach do ostrowieckiej placówki przyjęto ok. 40 osób- nie zaburza to pracy naszego szpitala;

– stacja dializ pracuje normalnie, w ciągu doby istnieje możliwość wykonania 33 zabiegów;

– poradnie specjalistyczne pracują normalnie, istnieje możliwość teleporady;

– planowe zabiegi nie są odwoływane, ich ilość się zmniejsza ze względu na nie zgłaszanie się pacjentów na zabiegi;

– szpital nie posiada i nie przeprowadza testów na obecność koronawirusa, testy wykonują jedynie WojewódzkieStacje Sanitarno-Epidemiologiczne

– do szpitala przyjmowani są pacjenci, którzy posiadają skierowanie lub zostali przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego lub korzystający z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej- w tym ostatnim wypadku możliwa jest teleporada, wypisanie zwolnienia czy wypisanie recepty

– w szpitalu nadal obowiązuje zakaz odwiedzin