KOMUNIKAT – dot. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Przypomina się wszystkim użytkownikom wieczystym, nieruchomości Skarbu Państwa, o obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, wynikającym z art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku. Opłatę roczną za 2015 r., za użytkowanie wieczyste (jeśli nie zostało przesłane oddzielne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty), należy wpłacić w terminie do 31 marca 2015 r.,
w wysokości określonej we wcześniejszym zawiadomieniu.

Wpłat należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nr 76 8507 0004 2001 0047 5042 0039 (Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.)  lub w kasie w urzędzie przy ul. Iłżeckiej 37.