Komunikat

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego informuje, że nie będzie już wydawany i kolportowany Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego “PULS”