Sprawa Baru Mlecznego

Szanowni Państwo,

ze względu na społeczną wagę sprawy otwarcia Baru Mlecznego „Czwórka”, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Lokalnego  Sp. z o.o. oraz kreowanie przez niektóre media naszej złej woli w tej sprawie, informujemy, że:

– popieramy ideę powstania takich punktów gastronomicznych na terenie Powiatu;

– Starosta nie ma wpływu na merytoryczne decyzje SANEPID-u w sprawach, w zakresie higieniczno-sanitarnym oraz Nadzoru Budowlanego w zakresie jego kompetencji; jednostki Powiatu również mają obowiązek do stosowania się do zaleceń tych organów;

– „udział” Starostwa w powstaniu lokalu ograniczył się do przyjęcia zgłoszenia „Zamiaru wykonania remontu polegającego na wymianie podłóg w pomieszczeniach stołówki, wydawalni posiłków oraz w pomieszczeniu gospodarczym”;

– za stan przygotowania lokalu do jego działalności odpowiada jego właściciel. Wiedzą o tym wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarczą w gastronomii.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia w tej poruszającej opinię publiczną sprawie skierują zapytania do właściwych organów i właściciela lokalu.

W załączeniu przedstawiamy korespondencję wyjaśniającą prowadzoną przez Starostę z Sanepidem.

Korespodencja Sanepid