Komunikat

Starosta Ostrowiecki informuje, że:

w budynku urzędu przy ul. Iłżeckiej 37 czynne będzie wyłącznie wejście główne. Wpuszczane będą tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona podwyższona temperatura. Pomiar będzie się odbywał przy pomocy specjalistycznej bramki.

Jednocześnie, ze względu na ciągle obowiązujący stan epidemii w Polsce prosimy, by w miarę możliwości załatwiać większość spraw telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji pozostaje bez zmian – obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyt:

w Referacie Rejestracji Pojazdów                                                                    –     41 247 52 02

 –     41 247 60 62 

w celu załatwienia następujących spraw:
Rejestracja pojazdu, Wyrejestrowanie pojazdu, Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, Wycofanie pojazdu z ruchu, Wymiana/Wtórnik dowodu rejestracyjnego, Wtórnik tablicy rejestracyjnej/nalepki na szybę, Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, Odbiór dowodu rejestracyjnego stałego.

Referat Praw Jazdy                                                                                                 –     41 247 60 48

Z pozostałymi wydziałami kontakt pod numerami telefonu:

Referat Obsługi Rady i Zarządu Powiatu                                                                                                                                            –   41 247 68 48

Wydział Finansowy                                                                                                                                                                                      –   41 247 67 70

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru                                                                                                                                            –    41 249 92 10

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu                                                                                                                                        –   41 247 64 66

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami                                                                                        –    41 247 63 56
                                                                                                                       –    41 247 52 70

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                                          –    41 247 52 15

Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                  –    41 247 62 92

Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego                                                       –    41 247 69 33

 

Rzecznik Praw Konsumentów     –    41 247 61 42

udziela pomocy w sprawach konsumenckich:

telefonicznie:  we wtorki i piątki w godz. 7.30  – 15.30 pod numerem  41 247 61 42,

osobiście:        w poniedziałki i środy w godz. 7.30 – 15.30

                         po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie

                         pod numerem 41 247 61 42.

 

W celu załatwienia spraw:

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
 
prosimy o kontakt pod nr tel. 41 247 60 02

 w Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
pod nr tel. 41 343 38 53

Z uwagi na nadal obowiązujący stan epidemii, obsługa interesantów odbywa się w określonym reżimie sanitarnym, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa:

  • Obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos przez osoby załatwiające sprawy.

  • Dezynfekcja rąk po wejściu do budynku starostwa. Dozowniki z płynem są usytuowane przy wejściu oraz na parterze budynku.

  • Przy każdym stanowisku może przebywać 1 osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

  • Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wskazanych zaleceń.

Za utrudnienia przepraszamy.