KOMUNIKACJA DLA KAŻDEGO

W dniach od 5 listopada do 17 grudnia 2018r. Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” przy wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2018r., realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Warsztaty grupowe z kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy – komunikacja”. W warsztatach uczestniczyła młodzież i osoby z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 16 roku życia z Powiatu Ostrowieckiego i Opatowskiego.

Tematyka warsztatów  obejmowała dwa główne obszary. Pierwszy  dotyczył nabywania  kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej. Celem drugiego było rozbudzenie zainteresowania uczniów pracą, podkreślenie wartości pracy  w życiu człowieka,  przygotowanie  do wejścia  w rolę pracownika i właściwego komunikowania się w miejscu pracy.

W trakcie trzech weekendowych spotkań uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat komunikowania się z innymi oraz wpływu dobrej komunikacji na budowanie relacji prywatnych i zawodowych. Z zaangażowaniem i otwartością wykorzystywali wiedzę podczas ćwiczeń praktycznych proponowanych podczas zajęć. Ważnymi tematami dla grupy były zagadnienia związane z pracą. Część uczestników chciałaby zdobyć więcej wiedzy na ten temat oraz w przyszłości podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Warsztaty poprowadzili Aleksandra Iwan – psycholog oraz Adam Jodzis – trener pracy, którzy na co dzień zajmują się zatrudnieniem wspomaganym osób z niepełnosprawnościami.