Komendant strażaków przeszedł na emeryturę

W ostrowieckiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość zdania obowiązków przez st. bryg. Wiesława Ciska odchodzącego na emeryturę. Obowiązki komendanta powiatowego przejmie na razie jego zastępca Sławomir Rykwa.

W piątkowej uroczystości, podczas której komendant Wiesław Cisek pożegnał się ze sztandarem, a następnie złożył meldunek o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Stanisławowi Wosiowi, wzięło udział wielu znamienitych gości m. in. Andrzej Kryj, poseł na Sejm RP, nadbryg. Zbigniew Muszczak, były Świętokrzyski Komendant Wojewódzki, st. bryg. Grzegorz Ryski, były zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego, dh. Krzysztof Gajewski, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, ks. kan. Wiesław Skrzypczyk, kapelan ostrowieckich strażaków, podinsp. Tomasz Zawadzki, Komendant Powiatowy Policji oraz burmistrzowie i wójtowie, komendanci gminni OSP z terenu powiatu ostrowieckiego.

W imieniu starosty Zbigniewa Dudy podziękowania za długoletnią wzorową służbę, kwiaty oraz upominek przekazał komendantowi Jarosław Piotr Kopański, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

A tak się to zaczęło

St. bryg. mgr inż. Wiesław Cisek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1990 roku. W okresie ponad 30-letniej służby zajmował wiele stanowisk służbowych w hierarchii zawodowej, m. in. stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej, dowódcy zmiany, naczelnika wydziału w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu, Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, aż do obecnie zajmowanego stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wielokrotnie podczas minionych lat wykazywał się odwagą, poświęceniem i zaangażowaniem przy zwalczaniu pożarów i innych klęsk żywiołowych. Niejednokrotnie wykonywał prace wykraczające poza zakres jego obowiązków. Dużo czasu poświęcał na propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, współorganizując Ogólnopolskie Turnieje Wiedzy Pożarniczej oraz plastyczne konkursy promujące zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

– Wywodzę się z rodziny o strażackich tradycjach. Już w wieku 12 lat wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej – powiedział Wiesław Cisek, były już komendant PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Swoją pracę starałem się wykonywać jak najlepiej. Czuję się spełniony, zostawiam komendę w bardzo dobrym stanie, a nasi strażacy mają dobry sprzęt oraz obiekt.

DSC_0190   DSC_0201