Kolejny zagraniczny staż uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika

Praca, nauka, doświadczenie europejskie – staż zawodowy uczniów ZS Nr 1 w Ostrowcu Św. – to tytuł kolejnego projektu praktyki zagranicznej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2017. Wniosek szkoły został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 97 punktów na 100 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 53 006 euro.

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach projektu 20 uczniów klas II i III odbędzie czterotygodniowy staż we Włoszech, w firmach spedycyjnych, hotelach i zakładach gastronomicznych w Rimini, mających duże doświadczenie w przygotowaniu do wykonywania zawodu. W ocenie ekspertów Narodowej Agencji projekt został bardzo dobrze przygotowany i opracowany, stąd też jego wysoka – 30. pozycja na liście 217 zatwierdzonych projektów. Jego autorkami są: Dorota Jaros, Dorota Mazan, Ilona Marzec, zastępca dyrektora szkoły Agnieszka Kutera oraz Marta Jarecka.

Jest to kolejny wyjazd uczniów ZS Nr 1 na zagraniczny staż, bo już 3 czerwca uczniowie wyjeżdżają do Portugalii, a 2 września  – do Włoch.