Kolejny sukces Grzegorza Waliszczaka

 W gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych XLVI Olimpiady Biologicznej 2016/2017.Grzegorz Waliszczak uczeń klasy 3c z LO nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. został laureatem i zdobył pierwsze miejsce.

W okręgu świętokrzyskim obejmującym województwo świętokrzyskie i śląskie brało udział 58 uczniów. Spośród nich siedmioro zakwalifikowało się do etapu centralnego, który odbędzie się w kwietniu w Warszawie. Grzegorz Waliszczak przygotowywany przez nauczyciela biologii Jolantę Wojtas, został laureatem i zdobył pierwsze miejsce w tym okręgu. Jest to dla niego ogromny sukces. Nagrody rzeczowe i podziękowania za to osiągnięcie odebrali w Kielcach Grzegorz Waliszczak, dyrektor szkoły Tomasz Kwiatkowski i nauczyciel biologii Jolanta Wojtas.


Grzegorz Waliszczak uczący się w klasie z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii.Podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze statutu szkoły – mówi dyrektor . -Reprezentuje Liceum w konkursach i olimpiadach. W roku szkolnym 2015/2016 został finalistą olimpiady biologicznej na szczeblu centralnym. Tytuł ten daje wiele uprawnień min. zwalnia z egzaminu maturalnego z biologii. Ponadto, ma już wolny wstęp na kilka uczelni medycznych np. w Lublinie, czy Białymstoku. Jest także finalistą etapu centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 Sukcesy nie kończą zdobywania nowej wiedzy i umiejętności przez tak dociekliwego ucznia. W roku szkolnym 2016/2017  ponownie wykonał samodzielnie pracę badawczą na temat: ,,Wpływ ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion Mniszka lekarskiego”. Opracowanie wyników eksperymentu oraz wyniki testu w dwóch etapach: podstawowym i okręgowym tegorocznej Olimpiady biologicznej zdecydowały ponownie o zakwalifikowaniu ucznia do finału centralnego.