Kolejny sukces młodych naukowców z Ostrowca

Kolejny sukces młodych naukowców z Ostrowca

Emiliana Ścibisza i Adriana Pikusa poznała ostatnio cała Polska – za sprawą finału tegorocznego Festiwalu Nauki E(x)plory, w którym z sukcesem wzięli udział.

25-28 marca w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, dwaj uczniowie ostrowieckiego THM-u-. zaprezentowali na konkursie swój nowy wynalazek „ Opaska- Asystent Ratownika”. Opaska ma za zadanie dostarczenie kluczowych informacji o człowieku, w sytuacji gdy zagrożone jest życie bądź zdrowie ludzkie. O tym jak ważna jest w takich chwilach każda sekunda wie każdy z nas. Dzięki pomocy aplikacji w telefonie komórkowym ratownik medyczny lub lekarz może otrzymać informacje o dotychczasowym przebiegu leczenia chorego w 0.8 sekundy. Opaska działa bez zarzutu bez względu na warunki atmosferyczne czy problemy telekomunikacyjne.

W konkursie udział wzięły prace 27 młodych naukowców. Projekt ostrowieckich uczniów zyskał bardzo wysoką ocenę merytoryczną oraz wyróżnienie, dzięki któremu Adrian i Emilian wezmą udział w największym konkursie matematycznym w Europie INFOMATRIX. Konkurs ten odbędzie się 14-18 maja br. w Bukareszcie.

Finał Festiwalu Nauki to nie jedyne sukcesy. Warto przypomnieć, o dotychczasowych osiągnięciach chłopców: trzecie miejsce w Polsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych (kategoria: pomysł techniczny), specjalne wyróżnienie Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej w konkursie: Młody Innowator oraz trzecie miejsce na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Wynalazek chłopców spotkał się z uznaniem poza granicami kraju, czego wyrazem jest zaproszenie na Światowy Kongres Inżynierów, organizowany przez World Federation of Engineering Organizations, Committee on Education and Training. Odbędzie się on na przełomie listopada i grudnia 2015 r. w Kioto w Japonii.

Sukcesy Adriana Pikusa i Emiliana Ścibisza są wielkim wyróżnieniem dla dyrekcji, szkolnych opiekunów i przede wszystkim dla rodziców chłopców, którzy ciężko wspierali i nadal wspierają młodych naukowców. To także doskonała promocja powiatu ostrowieckiego, który staje się kuźnią talentów technicznych. Współpraca z uczniami o tak ogromnym potencjale jest niezwykle ważna. Jak podkreśla starosta ostrowiecki Zbigniew Duda trzeba otoczyć ich opieką i stworzyć takie warunki dla ich rozwoju, aby zaowocowały kolejnymi pomysłami i nowymi talentami naukowymi.

Władze powiatu będą wspierały karierę naukową uczniów, potrzebna jest jednak mobilizacja całego środowiska lokalnego, aby nasza uzdolniona młodzież, pełna doskonałych pomysłów – od nas wszystkich czuła realną pomoc.