Kolejny Sukces „BUDOWLANKI”

Kolejny Sukces „BUDOWLANKI”

2 czerwca 2015r w kompleksie Targi Kielce odbyło się podsumowanie projektu systemowego „Edukacja zawodowa w praktyce”, realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Projekt skierowany był do szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

Trzy szkoły z powiatu ostrowieckiego: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 oraz Zespół Szkół Nr 3 przez dwa lata realizowały zadania projektowe. Nauczyciele opracowali założenia szkolnych projektów „Mój zawód – zawodem kluczowym dla regionu” a uczniowie wykonywali różne zadania poszerzające ich kompetencje i umiejętności zawodowe. Część młodych ludzi uczestniczyła również w stażach i praktykach zawodowych u lokalnych pracodawców.

Podsumowanie projektu miało formę happeningu pod hasłem „Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu zawodowego”. Odbyła się m.in. konferencja, na której podsumowano rezultaty projektu. Spośród 50 szkół województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie dwie szkoły zaproszone zostały do zaprezentowania wyników projektu zgromadzonym gościom. Jedną z wyróżnionych szkół była placówka powiatu ostrowieckiego – Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W imieniu 60 uczestników projektu z Zespołu Szkół Nr 2 wystąpili: Katarzyna Gawłowska z klasy o profilu technik organizacji reklamy i Adrian Klepacki z klasy technik informatyk. Młodzież tej placówki wyróżniała się aktywnością wykonując ciekawe projekty w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik organizacji reklamy i technik informatyk oraz uczestnicząc w 33 stażach i praktykach zawodowych u lokalnych pracodawców.

Osiągnięte dzięki projektowi kompetencje i umiejętności zawodowe uczniowie uczestniczący w happeningu zaprezentowali w 8 turniejach zawodowych. Rewelacyjnie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Nr 2, którzy pokazali, że są doskonale przygotowani do wykonywania swojego zawodu. Najlepsi w województwie okazali siętechnicy organizacji reklamy z popularnej „Budowlanki’: Marcin Starzomski i Sylwia Szczygieł. Młodzi informatycy z Zespołu Szkół Nr 2: Krystian Szczygieł i Mateusz Bobek zaprezentowali się najlepiej spośród szkół powiatu ostrowieckiego, zajmując III miejsce w województwie.

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce” otrzymały pamiątkowe statuetki. Zespół Szkół Nr 2 z Ostrowcu Świętokrzyskim okazał się bezkonkurencyjny wygrywając, oprócz turniejów zawodowych,Konkurs na Najbardziej Aktywną Szkołę realizującą projekt „Edukacja zawodowa w praktyce”. „Budowlanka”udowodniła wysoki poziom kształcenia zawodowego i otrzymała w nagrodę wizualizer oraz zestaw komputerowy.

W happeningu brali udział również gimnazjaliści, którzy coraz częściej wybierają techniczne kierunki kształcenia, które gwarantują sukces zawodowy.

Kolejny Sukces „BUDOWLANKI”