KOLEJNE WSPRACIE POWIATU OD GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, starosta Marzena Dębniak podziękowała radnym i prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu za jednogłośną decyzję w sprawie zwiększenia powiatowi dotacji w 2021 roku,  do kwoty 2 213 594, 26  zł z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów własnych powiatu w ramach wspólnej realizacji II etapu projektu  „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Dofinansowanie kosztów własnych powiatu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski jest spowodowane wzrostem kosztów wykonania robót budowlanych wynikających z kosztorysów inwestorskich.

Zadanie przebudowy ulicy 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej byłoby niemożliwe bez wsparcia partnera, gdyż zadłużony powiat sam nie byłby w stanie udźwignąć tej inwestycji.

Jak podkreśliła na sesji starosta M. Dębniak, dziękując radnym za decyzję, razem można więcej.