Kolejne warsztaty w ramach prac nad strategią

Kolejne warsztaty w ramach prac nad strategią

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają prace nad aktualizacją ważnego dokumentu – Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020 roku. Do jego współtworzenia Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki zaprosił wszystkich mieszkańców. 20 maja odbyła się II tura konsultacji społecznych.

Był to już kolejny warsztat związany z przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego. Tym razem została zweryfikowana i uzupełniona analiza strategiczna SWOT. Podczas ożywionej i pełnej zaangażowani uczestników dyskusji wskazane zostały wyzwania, przed jakimi stoi Powiat w najbliższej perspektywie. Dyskusja o wyzwaniach wyzwoliła także pomysły dotyczące tego, co powinno być przedmiotem strategii. Warsztaty zakończyły się prawdziwą burzą mózgów określającą wskazania do tego, jakie elementy powinna zawierać wizja strategiczna Powiatu w perspektywie 2020+.

Ostatnie, trzecie spotkanie warsztatowe, poświęcone będzie przygotowaniu planu operacyjnego, zawierającego cele strategiczne, cele operacyjne, kluczowe działania, projekty i programy oraz zestaw mierników, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie realizacji Strategii. Spotkanie to odbędzie się 2 czerwca 2015 r. w godzinach 10-14 w sali Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.