Kolejne sukcesy w olimpijczyków z „Broniewskiego”

LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jedynym liceum ogólnokształcącym w województwie, które gwarantuje rokrocznie swoim uczniom tak dużą ilość indeksów szkół technicznych i medycznych dzięki sukcesom w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ta organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów już od 47 lat i skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski. Eliminacje odbywają się w dwóch blokach: „A” – Innowacji Technicznych (polega na przygotowywaniu dokumentacji naukowej projektów, wynalazków i pomocy dydaktycznych z zakresu techniki, informatyki lub ekologii) i „B” – Wynalazczości (polega na sprawdzeniu wiedzy uczestników z zakresu wynalazczości- jej historii i umocowań prawnych). Laureaci i finaliści tejże olimpiady otrzymują bez rekrutacji indeksy wszystkich uczelni technicznych w naszym kraju, a laureaci bloku A również indeksy uczelni medycznych, np. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Udział w tej olimpiadzie był zazwyczaj domeną uczniów szkół technicznych, jednak od kilku lat sukcesy odnoszą w niej uczniowie „Bronka”. Od 2011 do 2016 r. szkoła miała w obu blokach tej olimpiady 29 uczestników eliminacji centralnych, z czego 8 osób zostało laureatami, a 15 finalistami. Również w tym roku czworo uczniów liceum zakwalifikowało się do eliminacji centralnych Olimpiady. 1 osoba – Monika Mazur z klasy 2c (opiekun. R. Warda), weźmie udział w czerwcu w zawodach centralnych bloku „B” – Wynalazczość, które odbędą się w Koszalinie. Natomiast 3 osoby uczestniczyły właśnie w eliminacjach centralnych bloku „A” – Innowacji Technicznych w Warszawie,  jedna z nich zdobyła tytuł laureatki – II miejsce w Polsce, a 2 zostały finalistkami.

Anna Mich, tegoroczna maturzystka z klasy 3d (biologiczno-chemicznej), wywalczyła z pomocą opiekunów – R. Wardy (matematyk) i J. Sienniak-Romańskiej (nauczyciel biologii) tytuł laureatki II miejsca w Polsce Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości ( blok„A”).

Karolina Tomczyk i Karolina Żaczkiewicz uczennice klasy 2c (politechnicznej) z pomocą opiekunek – B. Cecot i D. Kamińskiej (nauczycielki chemii) zdobyły tytuły finalistek tejże olimpiady.

Ania pracą pt. „Tchnij życie w granitową pustynię” – projekt i graficzna wizualizacja nowoczesnego „uzdrowiska” na kamiennym rynku Ostrowca Świętokrzyskiego”, udowodniła, że w naszym mieście brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby zregenerować organizmy, nabrać sił i witalności. Uczennica przedstawiła projekt, zwiększający atrakcyjność granitowego ostrowieckiego rynku. Składa się on ze szklanej kopuły oraz dwóch ścieżek roślinnych. Kopuła  wypełniona  roślinami pozytywnie wpływającymi na zdrowie człowieka poprzez wydzielane przez nie związki, zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń, nawilżania powietrza, ujemnej jonizacji i aromaterapii spełnia rolę „nowoczesnego uzdrowiska”. Uczennica zaprojektowała techniczne parametry kopuły, zrobiła projekty nawadniania i uprawy roślin leczniczych. Opracowała zestawy tych roślin i omówiła ich potrzeby oraz korzyści z nich płynące. Praca została uzupełniona o graficzne wizualizacje pomysłu i liczne zdjęcia, projekty aparatury nawadniającej, schematy, wykresy… i zapewniła uczennicy zajęcie II miejsce w Polsce, a przede wszystkim wolny wstęp na wymarzone studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Karolina Tomczyk i Karolina Żaczkiewicz przygotowały wspólnie pracę pt. „Ogród ekologiczny”. Jest to pomysł na pomoc dydaktyczną w nauczaniu biologii, chemii i przyrody. Atrakcyjność zajęć prowadzonych tą metodą w zakresie chemii gleby, ekologii, ochrony przyrody i środowiska znacznie wzrasta. Uczennice pokazały całościową ścieżkę postępowania – od analizy warunków klimatycznych (gleba, powietrze, woda) i metod naturalnego przygotowania różnych rodzajów gleb po wskazanie roślin do uprawy. Opracowały metody usuwania z gleby jonów metali ciężkich. Samodzielnie przygotowały biohumus i kompost, badały pH gleby. Pomysłowość i wytrwałość  w realizacji pomysłu, samodzielne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych, oraz opisowy charakter pracy bogato ilustrowanej zdjęciami, tabelami, wykresami  i równaniami chemicznymi znalazły uznanie jury olimpijskiego.  Dzięki temu dziewczyny zostały finalistkami eliminacji centralnych i chociaż są dopiero w II klasie już mają wstęp na różne kierunki szkół politechnicznych.

GRATULACJE!!!

DSC02948   DSC02951   DSC02953