Kolejne remonty dróg

Powiat Ostrowiecki otrzymał kolejną promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tzw. „powodziówek”. W imieniu starosty Zbigniewa Dudy dokument w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odebrał naczelnik Wydziału Dróg ostrowieckiego starostwa Jerzy Wrona.

Promesa dotyczy remontu drogi powiatowej na odcinku Ćmielów – Podgrodzie – Smyków – Borownia – Stoki Duże – Podgórze – Lemierze – Wycinka – Ulów – granica powiatów w miejscowości Borownia, Stoki Duże o łącznej długości 1305 metrów.

Wysokość dotacji to 750 tysięcy złotych.