Kolejne remonty dróg na terenie powiatu ostrowieckiego

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka z dnia 20 lutego Powiat Ostrowiecki w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tzw. „powodziówek” otrzymał promesę w wysokości 1 miliona 430 tysięcy złotych na remonty trzech dróg na terenie gmin Kunów, Bodzechów i Waśniów. Dobre wiadomości dla mieszkańców przekazali podczas konferencji prasowej starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, radna Renata Ślusarz-Magiera oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Bilski.

Dofinansowanie z programu usuwania klęsk żywiołowych wynosi 80%, a to oznacza, że Powiat Ostrowiecki poniesie jedynie 20% kosztów związanych z remontami.

– Od początku kadencji mówiłem, że będziemy się starali jak najmniej obciążać budżet Powiatu przy przebudowie dróg i jak najwięcej pieniędzy pozyskiwać z zewnątrz – mówi starosta Zbigniew Duda. – W ubiegłym roku na remonty dróg wydaliśmy 8 milionów złotych, z czego z rożnego rodzaju programów pozyskaliśmy aż 5 milionów złotych.

W ramach promesy wykonane zostaną trzy zadania drogowe. Potrzebę remontu tych odcinków dróg zgłosili staroście radni – reprezentująca gminę Waśniów radna Renata Ślusarz-Magiera oraz radny Marek Bilski z gminy Kunów.

  1. Remont drogi powiatowej Nr 0666T relacji Bukowie – Świrna w miejscowości Świrna o długości 1160 metrów. Remont będzie polegał na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na zniszczonej nawierzchni tłuczniowej.

Dzięki remontowi tej drogi mieszkańcy Biechowa i Bukowia uzyskają najkrótsze połączenie z Ostrowcem Świętokrzyskim.

– Zdarzało się, że mieszkańcy z Bukowia lub Biechowa mieli problemy z dojazdem do Ostrowca ze względu na fatalny stan drogi w Świrnie. Po remoncie nie będą już musieli jeździć przez Kunów – mówi Marek Bilski.

  1. Remont drogi powiatowej Nr 0649T relacji Nietulisko Duże – Doły Biskupie w miejscowości Nietulisko Duże i Doły Biskupie o długości 1310 metrów. Remont będzie polegał na ułożeniu nowej nakładki asfaltowej na starej nawierzchni asfaltowej.

Dzięki remontowi tej drogi znacznie poprawi się standard dojazdu do miejscowości Nietulisko Duże i Doły Biskupie.

 – Turyści będą także mieli zapewniony lepszy dojazd do Kałkowa i zapory Wióry – dodał radny Marek Bilski.

  1. Remont drogi powiatowej Nr 0603 T w miejscowości Czażów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wojciechowice o łącznej długości 1857 metrów. Remont będzie polegał na ułożeniu nowej nakładki na zniszczonej powierzchni asfaltowej.

– Mieszkańcy mojej gminy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem, które obliguje mnie do intensywnej pracy. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze starostwem udaje się nam wiele dobrego zrobić, przypomnę wykonane już remonty przepustów w Janowicach oraz w Mominie – mówi Renata Ślusarz-Magiera. – Teraz dzięki remontowi drogi w Czażowie znacznie poprawi się standard przejazdu pomiędzy Gminą Waśniów (Powiat Ostrowiecki) a Gminą Pawłów (Powiat Starachowicki). Droga ta umożliwia ponadto alternatywny dojazd do Kielc czy Bodzentyna.

DSC_8924DSC_8942 DSC_8934DSC_8930 DSC_8929DSC_8945