Kolejne promesy dla powiatu

Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał z rąk wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego promesę w wysokości 750 tys. zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych w trzech gminach: Kunów, Ćmielów i Bodzechów.

W gminie Kunów dofinansowany będzie remont drogi relacji Doły Biskupie-Kunów w miejscowości Kunów. W  gminie Ćmielów wyremontowany zostanie odcinek drogi Opatów-Ćmielów w miejscowości Jastków, Buszkowice. Natomiast w gminie Bodzechów wyremontowana zostanie droga relacji Podszkodzie-Gromadzice w miejscowości Gromadzice, która jest jednocześnie granicą powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.

Wartość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 80% całej wartości konkretnego zadania.