Kolejne drogowe remonty

Powiat Ostrowiecki pozyskał fundusze w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W celu poprawy infrastruktury drogowej Powiat Ostrowiecki stara się pozyskiwać wciąż nowe środki finansowe. W ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 1 579 700 zł. Wyremontowane zostanie droga powiatowa relacji Skarbka-granica powiatów w miejscowościach Bidzińszczyzna i Wólka Pętkowska w gminie Bałtów – w sumie 2 013 metrów. Naprawione zostanie również 1300 metrów drogi od Ćmielowa przez Ulów do granicy powiatów w miejscowości Borowina, Stoki Duże na terenie gminy Ćmielów.