Kolejne bezpłatne badania dla mieszkańców

Mieszkańcy powiatu ostrowieckiego już wkrótce będą mieli okazję skorzystać z kolejnych bezpłatnych badań profilaktycznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe. 

Badania onkologiczne

Dzięki nawiązaniu współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w powiecie ostrowieckim będą realizowane projekty dotyczące profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz raka szyjki macicy, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 – Wsparcie profilaktyki zdrowotnej  w regionie.

Badania prowadzone będą od czerwca 2017 r. do czerwca 2019 r. Realizowane będą dwa projekty:  „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne”. Projekt adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały tego badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka  Piersi oraz „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety do badań profilaktycznych”. Obejmuje kobiety w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Ponownie densytometria

Ponadto, decyzją Zarządu Powiatu zostanie przeprowadzona pod patronatem Starosty Ostrowieckiego II edycja bezpłatnych badań densytometrycznych w zakresie wykrywania osteoporozy dla mieszkańców powiatu. Badania wykona firma Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy z siedzibą  w Łomiankach. Bezinwazyjne badania w osteobusie przeprowadzą wykwalifikowani specjaliści. Akcja obejmuje wykonanie badań dla 100 osób i konsultacje specjalisty reumatologa 1 lipca br.