Kolejna “powodziówka” do remontu

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przyznano kolejne środki dla samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie otrzymał także Powiat Ostrowiecki.

Wysokość dotacji to aż 980 tysięcy złotych. W 80 procentach pokryje ona koszty remontu ulicy Iłżeckiej – drogi powiatowej w Ostrowcu Św. o długości 2 100 metrów.