Kolejna klasa patronacka, współpraca z KSZO

Porozumienie pomiędzy Powiatem Ostrowiecki, Wólczanką i CKZiU w sprawie utworzenia klasy technik przemysłu mody, a także umowę z KSZO Ostrowiec dotyczącą utworzenia klasy ze specjalnością piłka ręczna podpisano 24 maja podczas konferencji w starostwie.

W ramach porozumienia z Wólczanką od 1 września tego roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostanie utworzona klasa patronacka o nowym kierunku – technik przemysłu mody. W klasie będzie odbywać się kształcenie dualne, polegające na zdobywaniu wiedzy teoretycznej w szkole, a praktycznej – u pracodawcy. Firma deklaruje, że zaoferuje absolwentom pracę. Będą oni także mogli podjąć w przyszłości studia na kierunku dotyczącym projektowania ubrań.

Piłka ręczna w LOMS

Umowa z Klubem Sportowym KSZO Ostrowiec Św. zakłada utworzenie klasy ze specjalnością piłka ręczna w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Celem tej współpracy jest specjalistyczne szkolenie chłopców w zakresie piłki ręcznej, ich ogólne usportowienie, doskonalenie umiejętności z zakresu techniki i taktyki, a także udział w rywalizacji sportowej prowadzonej przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej oraz Szkolny Związek Sportowy.

Program szkolenia sportowego został zaakceptowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Szkolenie specjalistyczne będzie obejmować 10 godzin tygodniowo, w tym 3 godz. wychowania fizycznego, 1 godz. zajęć na pływalni i 1 godz. zajęć teoretycznych.

W ramach umowy KSZO dofinansuje szkolenia młodzieży poprzez zakup sprzętu szkoleniowego i sportowego, ubiorów sportowych oraz niezbędnego sprzętu, zorganizuje letnie obozy szkoleniowe, sfinansuje także dodatkowe 4 godziny szkolenia sportowego w tygodniu.