Kolejna droga do remontu

Powiat Ostrowiecki otrzymał kolejne środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach tzw. “powodziówek”.

Dofinansowanie w wysokości 112 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Lemierze w gminie Bałtów. Wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr 0677T relacji Lemierze-Bałtów o długości 470 metrów.