KLAUDIA STASZCZAK Z „EKONOMIKA” LAUREATKĄ X Edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Etap Centralny X OWH odbył się w dniach 9 -12 kwietnia 2018 roku w  Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Tematem przewodnim w roku szkolnym 2017/2018 były „nietypowe obiekty hotelarskie”.

Pierwszy Etap Eliminacji Centralnych polegał na pisemnym rozwiązaniu 60 zadań testowych zamkniętych, sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie planowania    i realizacji usług w recepcji, obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie       oraz z tematyki wiodącej. Zestawy zadań opracowali pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Do rywalizacji przystąpiło 34 uczniów z całej Polski, wyłonionych podczas Eliminacji Okręgowych z 314 uczestników.
Do drugiego  Etapu Eliminacji Centralnych zakwalifikowano tylko 15 uczniów. Wśród nich była Klaudia Staszczak – uczennica klasy 4 b Zespołu Szkół Nr 1 z Ostrowca Świętokrzyskiego. Etap ten składał się z dwóch części: zadania praktycznego z obsługi gościa hotelowego w recepcji w wybranym języku obcym (scenka rodzajowa) oraz zadania praktycznego z obsługi konsumenta w restauracji. Umiejętności uczestników oceniali członkowie Komisji Centralnej OWH – pracownicy naukowi i eksperci z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Klaudia bardzo dobrze poradziła sobie również z tymi zadaniami i zdobyła zaszczytny tytuł laureata X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Klaudii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!