Kładka na moście w Kunowie zamknięta

W związku z uszkodzeniem przez bobry drewnianych elementów podpór jarzmowych kładki dla pieszych nad rzeką  Kamienną w ms. Kunów, w ciągu drogi powiatowej nr 0656T ulicy Warszawskiej, Zarząd Powiatu Ostrowieckiego z dniem 04.04.2019 roku wprowadza czasową organizację ruchu, obejmującą zamknięcie kładki dla ruchu pieszych.

Ruchu pieszych zostanie skierowany na most i odbywał się będzie po wyłączonym dla ruchu kołowego pasie. Do czasu wykonania wzmocnienia uszkodzonych podpór, zostanie zmieniona organizacja ruchu na jednokierunkową – z kierunku od ronda, w kierunku rynku w Kunowie. Ruch z drugiego kierunku, będzie odbywał się wyznaczonymi objazdami