Kiedy nie wiecie, w co wierzyć, wierzcie w naukę….

Święto Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza zgromadziło szereg osób związanych ze szkołą.

Dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk poinformował o odznaczeniach państwowych i nagrodach, jakimi w tym roku zostali uhonorowani nauczyciele, a następnie wręczył przyznane przez siebie nagrody. Rodziców uczniów reprezentował przewodniczący Rady Rodziców Hubert Janiszewski, który złożył życzenia gronu profesorskiemu i młodzieży, natomiast kwiaty wręczył na ręce profesor Anny Kiljańskiej, nauczycielki z najdłuższym stażem pracy. W uroczystości uczestniczyli dawni uczniowie zgromadzeni w Towarzystwie Absolwentów: Anna Jaworska, Ryszard Dryjas i Janusz Dziewulski z żoną. Wiceprzewodniczący Towarzystwa przekazał życzenia obecnym i byłym profesorom „Chreptusa”, a następnie zaprosił młodzież do udziału we wspomnieniowym konkursie literackim dla uczniów i absolwentów pod nazwą “W rodzinie „Chreptusów”: czas omija ludzi i miejsca, które wspominamy”. Jego wyniki zostaną ogłoszone w czasie Święta Patrona w marcu 2017 roku. Wystąpienie Janusza Dziewulskiego z pewnością zainspirowało do udziału w konkursie: absolwent mówił o swoim ojcu Eugeniuszu, znanym lekarzu propagującym ideę honorowego krwiodawstwa, zasłużonym działaczu ostrowieckiego oddziału PTTK, zwłaszcza na polu ochrony zabytków (szczególnie kopalni neolitycznej w Krzemionkach), zaś w imieniu społeczności uczniowskiej życzenia złożyła przewodnicząca Samorządu Szkolnego Małgorzata Garbacka i zadedykowała dwa utwory muzyczne w wykonaniu Anny Loranty. Były to piosenki, którymi zdobyła II miejsce w VIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej im. Edith Piaf w Krakowie.

img_3913     img_3917
Wicedyrektor szkoły Piotr Pobiega poinformował zebranych o sukcesie pracującej pod jego kierunkiem pięcioosobowej grupy młodzieży, która wygrała konkurs Szwajcarskie Scyzoryki. Zadaniem uczniów było opracowanie treści i materiałów graficznych ilustrujących podobieństwa między Ziemią Świętokrzyską oraz dziedzictwem i kulturą Szwajcarii. Nagrody, m. in. tablety, wręczyli dyrektorzy. Uczestnicy uroczystości poznali również tegorocznego stypendystę Prezesa Rady Ministrów RP Krzysztofa Łapana. Szkołę odwiedziła w tym dniu również absolwentka Kalina Łabuz–Bębas, która przygotowała materiał dziennikarski dla Radia Kielce.
Święto Edukacji uświetnił program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Joanny Żelaznej–Żak i Barbary Podsiadło. Akademia przybliżała warunki nauki w przeszłości: w starożytnej Grecji, w oświeceniowej Szkole Rycerskiej, w szkółce elementarnej w zaborze rosyjskim i na tajnych kompletach w czasie II wojny światowej. Inspiracją scenariusza były dzieła literackie: Dialogi Platona, Antek Bolesława Prusa, Matura na Targowej Tadeusza Borowskiego. Ponadto, program zawierał  informację o tajnym nauczaniu prowadzonym przez nauczycieli Liceum Chreptowicza. Obraz współczesnej szkoły został ukazany poprzez piosenki – oryginalne prezentacje wszystkich pięciu klas pierwszych.
Myślą przewodnią programu był cytat z opowiadania Tadeusza Borowskiego: Kiedy nie wiecie, w co wierzyć, wierzcie w naukę… Ambitny, wartki i mądry program klasy II a pokazał, że w LO nr II wiara obejmuje nie tylko naukę – również uczniów.

img_3922    img_3921    img_3928